Taşınmaz ticareti yapılan iş yerlerinde aranacak niteliklere ilişkin düzenleme 2626 karar numarası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan düzenleme ile emlak işletmeleri sıhhî müessese kapsamına alınmış oldu. 

 

Düzenlemeye göre asgarî ortak şartların yanı sıra emlak işletmelerinin ikamet amacı ile kullanılmayan bağımsız bölüm niteliğine sahip olması gerekiyor. İşyerinde başka bir ticari faaliyette bulunulmaması yalnızca emlak işine özel olması şartı aranıyor. 

İşyeri alanın en az yirmi metrekare olması ve bu büyüklüğün her bir danışman için beş metrekare artırılarak uygulanması gerekiyor. İdari büro, kabul yeri ve fiziksel bir dosyalama varsa da arşiv bulunması da gerekli olacak. 

Emlak işletmelerinin iş yerlerini bu şartlara uygun hale getirmesi için ise 3 ay uyum sağlama süreci de tanınacak. Yeni düzenleme ile kontroller belediye tarafından sağlanacak olup, ruhsatlar herkesin görebileceği şekilde de asılacak.